กำหนดวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 8 (Sat.12)
- Sat.12/1 และ Sat.12/4 - 12/8
- Sat.12/2 และ Sat.12/3
- Sat.12/9
ประกาศ ตารางบรรยายวิชาที่ 1 (Sat.13/2 กลุ่ม 5 - กลุ่ม 6, Sun.13/2, MMM.20/2)
ประกาศ วีดีโอบรรยายสรุปวิชา BUS 7097 ประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (SAT.10, SUN.11,MMM.18, ภาคค่ำ 8)
ประกาศ เรื่อง การฝากเรียนโครงการต่างๆ
ประกาศ การเตรียมตัวก่อนสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดเก็บเงินค่าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (SAT.11, SUN.12,MMM.19)
ประกาศ ตารางการสอบประมวลความรู้ (SAT.10)
- เรียนแบบปกติ
- เรียนแบบจบเร็ว
ประกาศ เรื่อง การแบ่งกลุ่มเรียน และกำหนดวันเปิดเรียน SAT.13 (ช่วงที่ 2)
ประกาศ เรื่อง ชี้แจงเรื่องอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
   
 
SAT.10 (แบบปกติ) SAT.10 (แบบเร่งจบ)
  แยกสาขาวิชาที่ 3   แยกสาขาวิชาที่ 3
  แยกสาขาวิชาที่ 4   แยกสาขาวิชาที่ 4
 
 
 
รายชื่อเรียงตามเลขที่ใบสมัคร (มุมขวาใบเสร็จ) รายชื่อเรียงตามเลขที่ใบสมัคร (มุมขวาใบสมัคร)
MLW.9
  - กลุ่มเรียนวันเสาร์
  - กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
Twin.1
  - กลุ่มเรียนวันเสาร์
  - กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
VLT.10
RP.10
PG.13
ปริญญาที่ 2
MLW.9
  - กลุ่มเรียนวันเสาร์
  - กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
Twin.1
  - กลุ่มเรียนวันเสาร์
  - กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
VLT.10
RP.10
   

หมายเหตุ และ การแต่งกายเข้าสอบสัมภาษณ์


1. ผู้สมัครที่ไม่สามารถมาสอบตามวันเวลาที่กำหนดให้ สามารถมาสอบในวันเวลาอื่นที่มีการสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 – 16.30 น.

2. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาสอบได้ตาม ข้อ 1. ขอให้ท่านติดต่อโครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-3108955-6

3. ผู้สมัครโครงการ Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่ 9 ที่เลือกเรียน สาชาการเงินและการธนาคาร และ สาขาการบัญชี ชื่อของท่านจะถูกย้ายไปอยู่กับโครงการ Twin Program รุ่นที่ 1 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้กับโครงการ Twin Program รุ่นที่ 1

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
วันพระราชทานปริญญาบัตร
ไก่ย่าง
วันแม่
Happy BirthDayสำหรับผู้ที่มีความกตัญญูเท่านั้น อิ อิ
   
   
 
   
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
 
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลเการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
mmm-rumba@hotmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 46 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm-rumba@hotmail.com  
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ.. ซุกๆ ซ่อนๆ