ประกาศ เรื่อง การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
   
 
ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา
   
 
 

 
 
 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)

VLT รุ่นที่ 11/2 (มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
ภาคค่ำ รุ่นที่ 12 (มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
 
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
 
   
  MLW รุ่น 10
   
เรียน  เสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการบัญชี

หรือ เรียน  อาทิตย์วันเดียวเวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ/เวียดนาม)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 
 
 
   
  ME รุ่น 7
   
เรียน  เสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ  และสาขาวิชาการตลาด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ/เวียดนาม)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
 
 
 
   
  MMM รุ่น 22
   
เรียน  เสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.และ
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ/เวียดนาม)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
 
 
 
   
  ภาคค่ำ รุ่น 13
   
เรียน  จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.
สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
127,000 (ดูงานในประเทศ
ไปเช้า - กลั่บเย็น)
อ่านรายละเอียด
 
 
 
   
  ปริญญาที่ 2
   
 
สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
66,000 บาท
อ่านรายละเอียด
 
 
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ชั้น 6 ห้อง 610 โทร. 02-310-8955-6 ,
085-071-4002
  ชั้น 14 ห้อง 1401 02-310-8595-6 ,
089-790-0290
 
 
 
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๗
(คลิกที่นี่)
กุมภาพันธ์ ๕๘ - มกราคม ๕๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
   
ปัญหาเรื่องอาหารการดูงาน
พาสปอร์ตหาย
เพื่อนใหม่ของฉัน ตอนที่ 1
การขอเลื่อนการรับ พระราชทานปริญญาบัตร
เป็นปีถัดไป
เป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร
การดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ของขวัญล้ำค่า
สุขสันต์.... วันเกิดผู้เกิดเดือนกุมภาพันธ์
   
   
 
   
 
 
 
 
 
     
 
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
กรมอุตุนิยมวิทยา

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลเการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
mmm-rumba@hotmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 18 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm-rumba@hotmail.com