ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เรียนวันเสาร์วันเดียว เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
Twin รุ่น 6 MLW รุ่น 11
กลุ่มวิชาเอกการตลาด กลุ่มวิชาเอกการตลาด
- ดาวน์โหลดใบสมัคร - ดาวน์โหลดใบสมัคร
- สมัครเรียน Online - สมัครเรียน Online
...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
   
 

ประกาศ

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Twin รุ่นที่ 6 และ MLW รุ่นที่ 11
เป็น วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561


 
 
 
 
 
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)
MMM รุ่น 24
VLT รุ่น 13
กำหนดการปฐมนิเทศ MMM รุ่น 24 และ VLT รุ่น 13
 
 
 
ประกาศ การเรียนวิชา RAM 6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ การเรียนตามแผน ข วิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค 1/60
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประจำภาคฤดูร้อน /59
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค 2/59
ประกาศ การให้บริการอาหารในวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกาศ เรื่อง การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
 
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 3M
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6 , 085-071-4002
  ฝ่ายทะเบียน ชั้น 14 ห้อง 1410
โทร. 02-310 - 8957 - 8
  ฝ่ายการเงิน ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 02-310 - 8595 - 6
  E-Mail : rumba.mmm@gmail.com
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๖๐
(คลิกที่นี่)
 
มกราคม ๒๕๖๑
ม.รามคำแหงยืนยันหลักสูตรมีมาตรฐานและคุณภาพ..
ธันวาคม ๒๕๖๐
อาหารว่างและอาหารกลางวัน วิชา RAM 6003 ของ Twin 5
ห้องพักอ่านหนังสือรอการสอบ ณ อาคารพิริยราม
เฉลยอาหารที่ไม่สะอาด
สิ่งที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับสมัคร
เรื่องอาหารได้ข้อยุติแล้ว
งดแจกมะขามกล่อง
ขนมหาย
ถ้าท่านเป็นเราจะตัดสินใจอย่างไร ?
เรื่อง ดูงาน
ขอแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรื่องอาหาร
เรื่อง อาหาร (ตอนที่ 3)
การเรียนให้จบตามกำหนดที่โครงการจัดให้
ปัญหาน้ำดื่ม
แล้วปัญหาทิชชู่ล่ะ
ตอบปัญหาที่คาใจ ตอนที่ 2 เรื่องอาหาร (ต่อ)
ตอบปัญหาที่คาใจ ตอนที่ 2 เรื่องอาหาร
ตอบปัญหา ตอนที่ 1 วีซ่า
ขอให้อดทน
แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ
ประกาศ การขอวีซ่าเข้าประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
ประกาศเรื่องการให้บริการ อาหารวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (ทุกโครงการ)
ประกาศเรื่องอาหารวิชา IS
เรื่องการใช้กระดาษชำระในห้องน้ำ
การรับพระราชทานปริญญาบัตร
เรื่องของอาหาร
แจ้งนักศึกษา
ไขข้อข้องใจ
การดูงาน ญี่ปุ่น & สวิต
   
 
 
 
 
 
 
     
 
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
กรมอุตุนิยมวิทยา

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
สมัครสมาชิก Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
rumba.mmm@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 24 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster rumba.mmm@gmail.com