ประกาศ เรื่อง การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
   
 
ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา
   
   
 
 
 
 
 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)
SAT.14 SUN.14
 
Twin รุ่นที่ 2 (ช่วง 2) MMM รุ่นที่ 21
3MT รุ่นที่ 11 ML รุ่นที่ 8
PG รุ่นที่ 13 ปริญญาที่ 2
 
 
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
 
   
  Twin รุ่น 3
   
กลุ่มที่ 1 เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ, การเงินและการธนาคาร ,
 การตลาด ,การบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
195,000 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
อ่านรายละเอียด
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
     
 
   
  VLT รุ่น 11
   
เรียน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา18.00 - 21.00 น.
สาขาวิชาการจัดการ ,การเงินและการธนาคาร ,
 การตลาด ,การบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

127,000 (ในประเทศไปเช้า - กลับเย็น)
อ่านรายละเอียด
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
     
 
   
  ปริญญาที่ 2
   
สาขาวิชาการจัดการ, การเงินและการธนาคาร ,
 การตลาด ,การบัญชี
ค่าธรรมเนียม เหมาจ่าย 66,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
   
  PG รุ่น 14
   
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น 14
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
   
  ML รุ่น 9
   
กลุ่มที่ 1 เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการตลาด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
     
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
 
 
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๗
(คลิกที่นี่)
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๘
กรกฏาคม ๒๕๕๘
การดูงานประเทศญี่ปุ่น ของโครการ TWIN 1 & MLW 9
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่สอบปากเปล่าได้วันนี้
นักศึกษาที่จะสอบปากเปล่า 27 ก.ค. (Sun) และ Sat สัปดาห์ถัดไป ฯลฯ
กลับจากดูงานภูเก็ตแล้ว น่ารักทุกคน
ได้ D เพราะไม้เรียวค่ะ ตอนที่ 1
ตอนที่ 2 พืชสมุนไพร - ตดหมูตดหมา
ตอนที่ 1 พืชสมุนไพร - ตดหมูตดหมา
มะเขือ กับ ส้มมือ ใครใหญ่กว่ากัน
เพื่อนคู่ใจ ตอนที่ 2
นักศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต
การสื่อสาร "Two Way" ตอนที่ 3
เพื่อนคู่ใจ ตอนที่ 1
ผู้บุกเบิก - Web
มะพร้าวกะทิ
จองตั๋วดูงานญี่ปุ่น
เรื่องอ่านเล่นสนุกๆ
การสื่อสาร (Two Way) ตอนที่ 2 ค่ะ
วงจรชีวิตแขนผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
วงจรผลิตภัณฑ์-ขา-แขน ตอนที่ 1
เราไม่ลืมกัน
การสื่อสาร "Two Way"
การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริงกับ ความจริง
อวยพรวันเกิดสำหรับผู้เกิดเดือน ก.ค.

 
   
 
 
 
 
 
     
 
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลเการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
mmm-rumba@hotmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 5 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm-rumba@hotmail.com