ประกาศ ห้องสอบ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 (แบบจบเร็ว)
- อาคารสุโขทัย (SKB)
- อาคารศรีชุม (SCB)
- อาคารบริการและบริหาร (อบบ)
ประกาศห้องสอบ วิชา BUS 7017 วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 (กรณีพิเศษ)
ประกาศ วีดีโอบรรยายสรุปวิชา BUS 7097 ประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (SAT.10, SUN.11,MMM.18, ภาคค่ำ 8)
ประกาศ เรื่อง การฝากเรียนโครงการต่างๆ
ประกาศ การเตรียมตัวก่อนสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดเก็บเงินค่าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (SAT.11, SUN.12,MMM.19)
ประกาศ ตารางการสอบประมวลความรู้ (SAT.10)
- เรียนแบบปกติ
- เรียนแบบจบเร็ว
ประกาศ เรื่อง การแบ่งกลุ่มเรียน และกำหนดวันเปิดเรียน SAT.13 (ช่วงที่ 2)
ประกาศ เรื่อง ชี้แจงเรื่องอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
   
 
SAT.10 (แบบปกติ) SAT.10 (แบบเร่งจบ)
  แยกสาขาวิชาที่ 3   แยกสาขาวิชาที่ 3
  แยกสาขาวิชาที่ 4   แยกสาขาวิชาที่ 4
 
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
 
   
  MLW รุ่น 9
   
เรียน  เสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น. หรือ
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ  และสาขาวิชาการตลาด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ/เวียดนาม)
158,000 (สาธารณรัฐเกาหลี)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
   
  Twin รุ่น 1
   
กลุ่มที่ 1 เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และสาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
   
  RP รุ่น 10
   
เรียนวันธรรมดาในเวลาราชการ
เรียน วันจันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 - 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 127,000 บาท รวมดูงาน (ไปเช้า - กลับเย็น)
การจัดการ | การเงิน | การตลาด | การบัญชี อ่านรายละเอียด
   
  VLT รุ่น 10
   
เรียน วันจันทร์ - พฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 127,000 บาท รวมดูงาน (ไปเช้า - กลับเย็น)
การจัดการ | การเงิน | การตลาด | การบัญชี อ่านรายละเอียด
 
 
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

M.B.A. for Smart Managers
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
วันพระราชทานปริญญาบัตร
ไก่ย่าง
วันแม่
Happy BirthDayสำหรับผู้ที่มีความกตัญญูเท่านั้น อิ อิ
   
   
 
   
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
 
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลเการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
mmm-rumba@hotmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 4 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm-rumba@hotmail.com  
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ.. ซุกๆ ซ่อนๆ