ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค 1/61 
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน) แบ่งชำระ 7 งวด
ดูงานในประเทศ 179,000 บาท หรือ ดูงานประเทศญี่ปุ่น 219,000 บาท

เรียนวันเสาร์วันเดียว / วันอาทิตย์วันเดียว

VLT รุ่น 15
วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร
เรียนวันเสาร์ ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียน Online SAT รุ่น 16
วิชาเอกการบัญชี เรียนวันอาทิตย์ ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียน Online SAT รุ่น 16
Twin รุ่น 8
วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร

หรือ
วิชาเอกการตลาด
เรียนวันอาทิตย์ ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียน Online SAT รุ่น 16
ML รุ่น 10
วิชาเอกการจัดการ
เรียนวันเสาร์ ...อ่านรายละเอียด... ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียน Online SAT รุ่น 16
 
อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
 
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
 
ตรวจผลการสอบ ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6 , 085-071-4002
  ฝ่ายทะเบียน ชั้น 14 ห้อง 1410
โทร. 02-310 - 8957 - 8
  ฝ่ายการเงิน ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 02-310 - 8595 - 6
  E-Mail : rumba.mmm@gmail.com
@rumba.mmm
 

 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๖๐
(คลิกที่นี่)
 
พรุ่งนี้แล้วซินะ
เชิญถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชั้น 2 อาคารพิริยราม
ใกล้วันปีใหม่แล้ว
การสอบปากเปล่าของนักศึกษา Twin 4
ตารางการบรรยาย
เพื่อนที่รู้ใจ
เป็นกำลังใจให้ Twin 4
ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน สมัครเป็นเพื่อนเฟสบุ๊คส์กับโครงการ MMM ซิค่ะ
วันที่โครงการหยุดปีใหม่
การขึ้นทะเบียนเป็นมหาบัณฑิต M.B.A.
ตอบข้อสงสัย (2)
ความแตกต่างของโครงการ M.B.A.
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ รับสมัครผู้สนใจเรียน M.B.A. 4 วิชาเอก
อุปกรณ์การเรียน
พบกับแฟนพันธุ์แท้อีกครั้ง
Twin 4
เครื่องคำนวณทางการเงิน ที่ใช้เรียนสำหรับวิชา 6012 การจัดการทางการเงิน
ขอความร่วมมือในการสั่งอาหารกล่อง โดยกล่องใช้วัสดุที่สลายง่าย
การดูงานสวิต ญี่ปุ่น
MBA. วิชาเอกการบัญชี
การประชุมชี้แจง
เรื่อง การเรียน M.B.A.
ขอชี้แจงเรื่องที่ควรทราบ
ม.รามคำแหงยืนยัน
หลักสูตรมีมาตรฐานและคุณภาพ
อาหารว่างและอาหารกลางวัน
วิชา RAM 6003 ของ Twin 5
ห้องพักอ่านหนังสือ
รอการสอบ ณ อาคารพิริยราม
เฉลยอาหารที่ไม่สะอาด
สิ่งที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับสมัคร
เรื่องอาหารได้ข้อยุติแล้ว
งดแจกมะขามกล่อง
ขนมหาย
ถ้าท่านเป็นเราจะตัดสินใจอย่างไร ?
เรื่อง ดูงาน
ขอแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรื่องอาหาร
เรื่อง อาหาร (ตอนที่ 3)
การเรียนให้จบ
ตามกำหนดที่โครงการจัดให้
ปัญหาน้ำดื่ม
แล้วปัญหาทิชชู่ล่ะ
ตอบปัญหาที่คาใจ ตอนที่ 2
เรื่องอาหาร (ต่อ)
ตอบปัญหาที่คาใจ ตอนที่ 2
เรื่องอาหาร
ตอบปัญหา ตอนที่ 1 วีซ่า
ขอให้อดทน
แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ
ประกาศ การขอวีซ่าเข้าประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ประกาศเรื่องการให้บริการ
อาหารวิชา BUS 7096
การค้นคว้าอิสระ (ทุกโครงการ)
ประกาศเรื่องอาหารวิชา IS
เรื่องการใช้กระดาษชำระในห้องน้ำ
   
 
 
 
 
 
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
สมัครสมาชิก Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
rumba.mmm@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
User Online 18 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster rumba.mmm@gmail.com  
คอลัมน์ลองอ่านดู 2018