ประกาศ เรื่อง การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
   
 
ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา
   
   
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
 
   
  Twin รุ่น 3
   
กลุ่มที่ 1 เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ, การเงินและการธนาคาร ,
 การตลาด ,การบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
195,000 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
อ่านรายละเอียด
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
     
 
   
  VLT รุ่น 11
   
เรียน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา18.00 - 21.00 น.
สาขาวิชาการจัดการ ,การเงินและการธนาคาร ,
 การตลาด ,การบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

127,000 (ในประเทศไปเช้า - กลับเย็น)
อ่านรายละเอียด
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
     
 
   
  ปริญญาที่ 2
   
สาขาวิชาการจัดการ, การเงินและการธนาคาร ,
 การตลาด ,การบัญชี
ค่าธรรมเนียม เหมาจ่าย 66,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
   
  PG รุ่น 14
   
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น 14
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
   
  ML รุ่น 9
   
กลุ่มที่ 1 เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการตลาด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
     
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
 
 
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๗
(คลิกที่นี่)
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่องของ "น้ำ"
ดูงาน เวียดนาม
รำพึง - รำพัน ถึง สมลักษณ์
เรื่อง "ไข่ ไข่"
ติวสรุป & วันสอบประมวลความรู้
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ
งานปฐมนิเทศ & ปัจฉิมนิเทศ
ดูงานในประเทศ เช้าไป - เย็นกลับ
วันแม่ที่เราได้หยุดงาน
เฒ่าชะแล - แก่ชะรา
สอบผ่านแล้ว เย้
วันนี้ไม่เขียนอะไร ดูรูปเล่นเพลินๆนะ
การชำระค่าดูงานญี่ปุ่น Twin 1 & MLW 9
พรุ่งนี้ Twin 2/2 เปิดเรียน
วาดรูปกระดูกสันหลังเหมือนหนอน จริงหรือปล่าว?
ประชุมนักศึกษาดูงานเวียดนาม
"ขึ้เกียจสันหลังยาว"
วันนี้เป็นเรื่องอึ่งอ่างอีกแล้ว ?อีกแย้วเหยอ?
อึ่งอ่าง - อึ่งอ่าง
พรุ่งนี้แล้วซิน่ะที่ นศ. Sat สอบปากเปล่า
สุขสันต์ "วันเกิด" สำหรับผู้เกิดเดือนสิงหาคม
   
 
   
 
 
 
 
 
     
 
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลเการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
mmm-rumba@hotmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 29 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm-rumba@hotmail.com