ประกาศ กำหนดการประชุมนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557
- วันธรรมดา รุ่น 9 - ภาคค่ำ รุ่น 10
- MMM. 20 (ช่วงที่ 2) - SAT. 13 (ช่วงที่ 2)
- SUN. 13 (ช่วงที่ 2)  
ประกาศ การย้ายห้องเรียนของ SAT.12/3 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กรกรฏาคม 2557
ประกาศ เรื่อง ชี้แจงเรื่องอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
   
   
   
 
SAT.10 (แบบปกติ) SAT.10 (แบบเร่งจบ)
  แยกสาขาวิชาที่ 2   แยกสาขาวิชาที่ 2
  แยกสาขาวิชาที่ 3   แยกสาขาวิชาที่ 3
  แยกสาขาวิชาที่ 4   แยกสาขาวิชาที่ 4
 
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
   
  MLW รุ่น 9
   
เรียน  เสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น. หรือ อาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ  และสาขาวิชาการตลาด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ/เวียดนาม)
158,000 (สาธารณรัฐเกาหลี)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
   
  Twin รุ่น 1
   
กลุ่มที่ 1 เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และสาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

 
 
 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)
SAT รุ่นที่ 13 (ช่วงที่ 2)
SUN รุ่นที่ 13 (ช่วงที่ 2)
MMM รุ่นที่ 20 (ช่วงที่ 2)
MT (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 10
RP รุ่นที่ 9
ปริญญาที่ 2
PG (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 12
 
 
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2557
   
   
   
 
   
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
 
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
mmm-rumba@hotmail.com
 
web analytics tool
User Online 28 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm-rumba@hotmail.com  
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ.. ซุกๆ ซ่อนๆ