ประกาศ การให้บริการอาหารในวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค 2/59
ประกาศ เรื่อง การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
   
 
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 3M
 
 
 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)

Twin รุ่นที่ 5 (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)
   
   
 
 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประการยุคใหม่
(M.B.A. for Modern Entrepreneurs)

ME.8 (รอบ 2)
   

สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร .09-1816-1343
e-mail : me.ramkhamhaeng@gmail.com

 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท M.B.A.

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
 
   
  Twin รุ่น 5
   
TWIN Program
รุ่น 5
** สมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 **
ผู้สมัครในช่วงเดือนเมษายน ทางมหาวิทยาลัย จะโทรนัดสอบสัมภาษณ์ในภายหลัง


เรียนเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
เรียนอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ, การเงินและการธนาคาร,การตลาด, การบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)

142,000 (ในประเทศ 2 วัน 1 คืนโดยเครื่องบิน)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
195,000 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
199,000 (ประเทศอังกฤษ)
อ่านรายละเอียด
 
...Clickอ่านรายละเอียด รายชื่อวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข...
 
 
 
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6 , 085-071-4002
  ฝ่ายทะเบียน ชั้น 14 ห้อง 1410
โทร. 02-310 - 8957 - 8
  ฝ่ายการเงิน ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 02-310 - 8595 - 6
  E-Mail : rumba.mmm@gmail.com
 
เมษายน ๒๕๔๙ - สิงหาคม ๒๕๕๙
(คลิกที่นี่)
 
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
เมษายน ๒๕๖๐
เหตุผลของการไม่ควรขาดเรียนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
ปัญหาของวิชา RAM 6000
ความรู้คู่คุณธรรม
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ชนะเลิศอีกแล้วค่ะ
สมัครเข้าอบรมได้ถึงวันใด
สอบ License ทางการเงิน
ควันหลงจากการเข้าร่วมสัมมนา แทนการศึกษาดูงานนอกสถานที่
   
   
   
 
 
 
 
 
 
     
 
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
กรมอุตุนิยมวิทยา

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
สมัครสมาชิก Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
rumba.mmm@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 41 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster rumba.mmm@gmail.com