ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค1/59
ประกาศ เรื่อง การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารแก่นักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้บริการอาหารกล่องหรืออาหารว่าง และเครื่องดื่มในวันสอบประเมินผล
   
 
ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง การเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา
   
ข่าว ..ศิษย์เก่า.. 3M
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)

ปริญญาที่ 2
MLW รุ่นที่ 10
MMM รุ่นที่ 22/1
MT รุ่นที่ 13/1 (ภาคค่ำ)
ME รุ่นที่ 7 (ติดต่อโครงการ ME.7 ที่ 0918161343)
   
 
 

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดสมัครเรียนปริญญาโท MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแผน ข.
 
   
  SAT รุ่น 15
   
เรียน  เสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
127,000 (ในประเทศ ไปเช้า-กลับเย็น)
142,000 (กลุ่มประเทศอาเซียน/ในประเทศ)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
195,000 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
อ่านรายละเอียด
   
  SUN รุ่น 15
   
เรียน  อาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
127,000 (ในประเทศ ไปเช้า-กลับเย็น)
142,000 (กลุ่มประเทศอาเซียน/ในประเทศ)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
195,000 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
อ่านรายละเอียด
   
  ML รุ่น 9
   
เรียน  เสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น.
สาขาวิชาการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
127,000 (ในประเทศ ไปเช้า-กลับเย็น)
142,000 (กลุ่มประเทศอาเซียน/ในประเทศ)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
195,000 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
อ่านรายละเอียด
   
  MMM รุ่น 22/2
   
เรียน  เสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และ
เรียน  อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบัญชี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
142,000 (ในประเทศ /เวียดนาม)
172,000 (ประเทศญี่ปุ่น)
อ่านรายละเอียด
   
  MT รุ่น 13/2
   
เรียน วันจันทร์ - พฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 127,000 บาท รวมดูงาน
(ไปเช้า - กลับเย็น)
การจัดการ | การเงิน | การตลาด | การบัญชี อ่านรายละเอียด
 

อำนวยการสอนโดย ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/ การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 
 
 
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6
อาคารสุโขทัย
  ชั้น 6 ห้อง 610 โทร. 02-310-8955-6 ,
085-071-4002
  ชั้น 14 ห้อง 1401 02-310-8595-6 ,
089-790-0290
 
เมษายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๘
(คลิกที่นี่)
 
มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙
เมษายน ๒๕๕๙
   
แนะนำคอลัมน์ใหม่
เดินตามกันมาเป็นทีม ตอนที่ 3
นักศึกษาที่ประสงค์ดูงาน สวิต หรือ ญี่ปุ่น
การดูงานในประเทศ
เดินตามกันมาเป็นทีม ตอนที่ 2
สงกรานต์ เมื่อเป็นเด็กถักหางเปีย
สงกรานต์
วันสงกรานต์
มอเตอร์ไซค์ ศัตรูของเสื้อครุย
ถ่ายรูปกับซุ้มแสดงความยินดี ของฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ดีใจ-ที่ไม่ลืมกัน
ยุงอีกแล้ว
   
   
 
 
 
 
 
 
     
 
ตรวจผลการสอบ
ตารางบรรยาย
ประกาศข่าวถึงนักศึกษาโครงการฯ
 
กรมอุตุนิยมวิทยา

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน ม.รามคำแหง
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 
  จบรามก้าวหน้าไกล ทั่วเมืองไทยต่างเรียนราม M.B.A. รามฯ หนทางสู่ความสำเร็จที่ทุกท่านสัมผัสได้
  M.B.A. รามฯ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องอำนวยการสอนโดย
  "ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น
 
สมัครเรียน MBA ป.โท อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 023108955-6

M.B.A. For Modern Managers
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทร. 02-310-8955-6
M.B.A. MMM RU
rumba.mmm@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน/การสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
web analytics tool
User Online 31 คน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 
  Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster rumba.mmm@gmail.com