สำนักงานฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร)
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (M.B.A. for Modern Managers) M.M.M.
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 16
โทรศัพท์ :   02-310-8587
FAX. :   -
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   เสาร์ 17.00 - 21.00 น. และ อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (M.B.A. for Modern Managers) ภาคค่ำ
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   จันทร์ - พฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทรศัพท์ :   02-310-8957-8, 02-310-8595-6
FAX. :   02-310-8595
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   เสาร์ 08.00 - 21.30 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 16
โทรศัพท์ :   02-310-8587 , 087-715 6377
FAX. :   -
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   อาทิตย์ 08.00 - 21.30 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) เฉพาะรุ่นที่ 12
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทรศัพท์ :   02-310-8957-8, 02-310-8595-6
FAX. :   02-310-8595
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   อาทิตย์ 08.00 - 21.30 น.
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders (Weekend Program)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   เสาร์ 08.00 - 21.30 น. หรือ อาทิตย์ 08.00 - 21.30 น. หรือ พุธ 18.00-21.00 และ อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Twin Program
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   เสาร์ 08.00 - 21.30 น. หรือ อาทิตย์ 08.00 - 21.30 น.
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รายกระบวนวิชา)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาที่ 2)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ :   02-310-8955-6, 085-071-4002
FAX. :   02-310-8955
Website. :   www.mmm.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   จันทร์ - พฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for Modern Leaders Program)
สถานที่ตั้ง :   อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 510
โทรศัพท์ :   02-310-8597
Website. :   http://ml.ru.ac.th
วันเวลาเรียน :   จันทร์ - พฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
 
คู่มือการ Login | คู่มือ การกรอกใบสมัคร Online | ติดต่อเรา มีปัญหาการสมัคร Online ติดต่อ 0-2310-8593 หรือ mmm-rumba@hotmail.com

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593

อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401 โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
mmm-rumba@hotmail.com