ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระบบรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษ ในเครือ MMM
 
 
นักศึกษาสามารถชำระค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ได้ที่
** เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย (TMB)ได้ถึงวันที่ 3 ส.ค. 62 **
หรือ
** หรือ สามารถชำระเงินได้ที่ห้องสอบสัมภาษณ์ **
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด / /
   
 
 
มีปัญหาการสมัคร ติดต่อ rumba.mmm@gmail.com หรือ 0-2310-8593, 0-2310-8955-6