โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ ๘

กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการดูผลสอบ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 1
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อ TWIN. รุ่นที่ ๘

Download Adobe Reader
Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm.